LA-JO TRANS s.r.o.
Zelená 13
940 02 Nové Zámky, Slovakia

IČO: 46859748
DIČ: 2023621270
IČ DPH: SK2023621270

Vedenie spoločnosti:

Ľudovít Pólya

info@lajotrans.sk

+421 905 691 063

 

Jarmila Pólya

fakturacia@lajotrans.sk

+421 907 776 798

 

 

 

IBAN: SK 08 7500 0000 0040 1678 4549

Číslo účtu: 4016784549
Kód banky: 7500
SWIFT: CEKOSKBX
TIMOCOM: 126451
RAAL: 3YX

Dopravný úsek:

Bc. Gábor Pólya
gabor@lajotrans.sk
+421 915 766 864

Radoslava Škandová
radka@lajotrans.sk
+421 902 891 063

Mgr. Dániel Pólya
dani@lajotrans.sk
+421 917 573 415

Ing. Róbert Kovács
robert@lajotrans.sk
+421 903 583 934

Marker (Nové Zámky, Zelená 13)